top of page

Köansökan

Härmed anmäles till Montessoriförskolan Pinocchios kö.


Orrögatan 17, 642 32 Flen


Namn på barnet, för och efternamn: _____________________________________________________


Personnummer: _____________________________________________________________________


Adress: ____________________________________________________________________________


Namn vårdnadhavare 1: ______________________________________________________________


Adress (om annan än barnets) _________________________________________________________


Personnummer: ______________________________________


Tel nummer: ________________________________________


Mailadress: ________________________________________________________________________


Sysselsättning/arbetsplats: ___________________________________________________________


Namn vårdnadshavare 2: _____________________________________________________________


Adress (om annan än barnets): _________________________________________________________


Personnummer: ______________________________________


Tel nummer: _________________________________________


Mailadress: ________________________________________________________________________


Sysselsättning/arbetsplats: ____________________________________________________________


Plats önskas från och med:______________________________


Jag/Vi godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan

avser.


Flen den:_____________________________________________________________________  ________________________________________________

Namnunderskrift vårdnadshavare 1              Namnförtydligande              ________________________________  ________________________________________________

Namnunderskrift vårdnadshavare 2             Namnförtydligande

Köansökan för utskrift: Text
bottom of page