top of page
Maria Montessori.jpg

Maria Montessori och Montessoripedagogik

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv.

Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.

​FRIHET ATT VÄLJA

Hon upptäckte...

  • att inlärning, som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.


  • att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.


  • att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.


  • att barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.


  • vikten av frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt. 

(Information hämtad från Montessoriförbundets hemsida)

Maria Montessori: Om oss
bottom of page