top of page

Om oss

Barnen som går hos oss på Montessoriförskolan Pinocchio får genom vår pedagogik grunden till att kunna bli självständiga och ansvarsfulla människor. Montessoripedagogiken finns med oss under alla moment under dagen , allt i från att ta på sig tofflorna när man kommer till förskolan till att arbeta med vårt gedigna montessorimaterial. Våra pedagoger arbetar alla utifrån Maria Montessoris principer; "hjälp mig att göra det själv".

Vår förskola har tre avdelningar som är indelade efter ålder. På Monstro går våra minsta barn 1-2 år. Sedan har vi Cleo där barnen är mellan 2-4 år. På Figaro går våra äldsta barn som är 4-6 år. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger.

All mat på förskolan tillagas från grunden av vår egen husmor. Närheten till köket gör att våra barn får känna doften av nybakt bröd, hemlagad mat samt att de kan vara med och påverka vad som serveras på förskolan. Vi vill tidigt få barnen att förstå hälsosam mat och äta mycket grönsaker. Vår lunch börjar med att vi alla äter grönsaker för att på det sättet få i oss lite mer grönsaker.

Vi erbjuder olika aktiviteter under dagarna där barnens nyfikenhet och vilja att lära får vara med och styra till viss del. Vi tillbringar mycket tid utomhus, både på vår stora gård men även promenader och utflykter utanför gården. På gården håller vi på och utvecklar vår utemiljö för att även kunna flytta ut en del av undervisningen.

hemsidan 18.jpg
amir.jpg
tallrik mat hemsida.jpg
Om oss: Om oss
bottom of page